Location of the White Sands Hotel

Located in Portmarnock, on Dublin’s golden north coast, White Sands Hotel in County Dublin is ideally located close to Dublin City & Airport. Away from the bustle, with fresh sea breezes, White Sands Hotel is the perfect Portmarnock Hotel to enjoy the areas many activities.
 
 
Directions From Belfast
From Belfast City take the Dublin road via Dundalk, Drogheda and then this road will take you right up to Dublin Airport. Take Swords exit. Drive through the double rounabout towards Swords. Go straight through next 2 roundabouts and at 3rd rounabout (Malahide Road route) turn left. Continue through next roundabout to T junction. Turn left and continue through Malahide Village and along the coastal road. We are approx 1 mile on the right hand side facing Portmarnock Beach.
 
 
Directions From Dublin City Center
Cross the River Liffey over O’Connell Bridge – from Westmoreland St. onto the North Quays (signposted R802)Drive down the quays for take a left onto Beresford Place R 105 under the bridge. At Y junction take a left onto Amien Street R105 (signposted Malahide, Howth, Fairview)Drive straight ahead at junction 73 continue forward onto the North Strand R105At traffic signals continue forward onto the Clontarf Road for 5 miles (signposted Portmarnock, Howth) Take a left turn for Baldoyle at the sign for Portmarnock/BaldoyleDrive over the dart tracks and drive through Baldoyle (the church is on right hand side) and straight towards Portmarnock. Drive through Portmarnock Village and continue along the coast road for approx 2 miles. Hotel is located opposite the beach on the left hand side.
 
 
Directions From M50 Motorway
Drive to the end of the M50 motorway. Enter the Malahide lane and continue forward on the N32 (signposted Malahide)At the end of the N32, approach a junction with Total Fitness on the right and Hilton hotel on the leftA this Junction stay in left lane and take 1st exit (Left turn is signposted Malahide)Drive straight ahead. At first traffic signal take a right (Campions Pub is on the left)Take first road to the left and follow the signs for Portmarnock.Pass the dart (train station) station on right and at small roundabout take first exit into Portmarnock. Drive through Portmarnock Village and continue along the coast road for approx 2 miles. Hotel is located opposite the beach on the left.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

White Sands Hotel
Portmarnock
Strand Road
County Dublin
Ireland
D13 W7X2

Điện Thoại

+353 (0) 1 866 6000

Email

info@whitesandshotel.ie

Gọi Chúng Tôi

+353 (0) 1 866 6000

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách